Maria Korecka Soszkowska

Pianist Maria Korecka Soszkowska Warsaw Chopin ConcertsStudia:
– Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem w 1967
– Hochschule fuer Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu, dyplom 1976.

Prof. Maria Korecka-Soszkowska studiowała pod kierunkiem wybitnych pedagogów, między innymi u prof. Janiny Stojałowskiej w Rzeszowie, Henryka Sztompki w Krakowie oraz Dietera Webera w Wiedniu. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali: Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im.I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy (II nagroda, 1961), następnie w roku 1965 w Warszawie otrzymała Dyplom honorowy za udział w  VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim (II etap). Uczestnicząc w Międzynarodowym Kursie – Konkursie w Szwajcarii (St. Moritz, 1967) „Moderne Klaviertechnik” otrzymała I nagrodę. W 1978 zdobyła w Santiago de Compostella (Hiszpania) Premio <Jose Miguel Ruiz Morales >, I i jedyną nagrodę przyznawaną za najlepszą interpretację muzyki hiszpańskiej w czasie miesięcznego Międzynarodowego Festiwalu. 

Występowała z wieloma orkiestrami filharmonicznymi  w kraju, a także w Niemczech , Rumunii, Turcji, na Ukrainie i Kubie. Brała udział w licznych festiwalach w Polsce oraz poza granicami: Brno (1982), Mariańskie Łaźnie-recital chopinowski (1985), Gandawa(1987,1999) – recitale chopinowskie, Ankara – występ symfoniczny z koncertem f- moll   F. Chopina(1989), Druskienniki (2011,2012.2013.2015), Łuck-„Strawiński na Ukrainie” (2013) Brześć – „Muzyczne Wieczory Styczniowe” (2014), Visaginas (2014- recital inaugurujący Konkurs im. Aldony Dvarionaitè)

Będąc wielokrotnym jurorem Konkursu –Festiwalu w Druskiennikach za każdym razem występowała jako solistka koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Litewskich, wykonując utwory współczesnych twórców litewskich, polskich oraz N. Czurlionisa, w Muzeum mieszczącym się w Domu Jego Rodziców w tymże mieście.

Ma na swym koncie artystycznym kilkaset estradowych wykonań recitali i koncertów symfonicznych oraz liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe (8 płyt CD z utworami Chopina i innych polskich kompozytorów jak J. Elsner czy A. Malawski).

Posiada też wykonania poszczególnych utworów na 3 płytach wydanych przez Katedrę Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi , które są wraz z publikacjami pokłosiem Sesji artystyczno-naukowych, których była inicjatorem i organizatorem (2007-2014).

W latach 1988-90 prowadziła klasę fortepianu na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. Od 1992 pracuje w AM im G.i K. Bacewiczów w Łodzi, w której to uczelni przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej, ,począwszy od adiunkta I stopnia do profesora tytularnego (2000) i profesora zwyczajnego (2006). W 2007 powołana na stanowisko kierownika Katedry Fortepianu  (2007 – 2014). Wykształciła  do 2016 roku  30 magistrów, w tej liczbie troje Chińczyków i jedna Ukrainka. Studia doktoranckie ukończyło w jej klasie fortepianu 8 doktorantów. Wypromowała z sukcesem 6 pianistów z tytułem doktora sztuk muzycznych,  a kilkoro ma otwarte przewody doktorskie.

Jako juror uczestniczyła w pracach konkursów na Ukrainie (Worzel 1999) Danii (Helsingor 2001), Litwie (Druskienniki 2011, 2012, 2013), Visaginas (2014),Białorusi (Brześć, 2015) i kilku w Polsce, m.in. w 2007 w Konkursie Chopinowskim im. M. Magina w Łodzi, w 2012 w Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, w 2013 i 2015 w  Międzynarodowym Konkursie „Chopin i …” w  Siedlcach. Również w 2013 r. przewodniczyła jury  Międzynarodowego Konkursu „Wykonawstwo bez limitu” w Łodzi, który powołała i była dyrektorem jako Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi. Konkurs zgromadził setkę artystów z całego świata i był wielkim sukcesem.

Kursy pianistyczne i warsztaty prowadziła w Polsce, Bułgarii, Danii, na Ukrainie i Litwie.

W 2011 i 2013 r. otrzymała  nagrody I  i III st. Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi.

W 2012 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2017 srebrnym medalem Gloria Artis Członek Tow. im. F. Chopina w Warszawie i  Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, którego jest wiceprezesem od 2001 roku.