Dagny Baczyńska Kissas

Pianistka, kompozytorka i teoretyk muzyki z rodziny Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, słynnego polskiego poety czasu wojny.

Dagny Baczyńska-Kissas koncertuje jako pianistka w kraju i za granicą, gdzie wykonuje recitale solowe i kameralne.

Występowała m. in. w Łazienkach Królewskich, w Zamku Królewskim, w Filharmonii Warszawskiej, w Filharmonii Wrocławskiej, w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, na Festiwalu Warszawska Jasień, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym czy na Pelion Festival w Grecji. Jej repertuar to utwory od baroku do współczesności. Artystka głównie specjalizuje się w wykonawstwie muzyki F. Chopina i muzyki współczesnej.

Ukończyła Akademie Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie: Wydział Fortepianu w klasie prof. B. Kawalla, Teorii Muzyki oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Fortepianu w klasie prof. Andrzeja Stefańskiego.

Uczestniczyła w licznych konkursach pianistycznych: m.in. edycji XV i XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, w IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu, a także w konkursach ogólnopolskich im. F. Chopina.
Brała udział w mistrzowskich kursach pianistycznych prowadzonych przez K. Kennera, W. Mierżanowa, K. Radziwonowicza, B. Kawalla, P. Eichera, T. Herbuta, J. Ribera, J. Olejniczaka, T. Chmielewskiego, R. Augustyna.

Dagny Baczyńska-Kissas działa również jako kompozytorka, zajmując się w szczególności muzyka fortepianowa. Jej utwory to m. in.: „Noc” na orkiestrę, „Tortury” na chór, miniatury na skrzypce i fortepian, na organy i na inne instrumenty oraz wiele cykli utworów na fortepian, inspirowanych tematyką filozoficzną, historyczną i religijną, prezentowanych w Polsce i za granicą. Jej najważniejsze dzieła oraz cykle utworów na fortepian to: dzieło „Misteria Antiqua Polonia”, cykle: „Wizje”, „Gwiezdna suita”, Preludia-Poematy, Preludia-Etiudy, Preludia-Obrazy, Preludia-Impresje, „Modlitwy”, Fantazje na fortepian: „Husaria” czy „Dies Irae”, Fantazja na temat Hymnu Bogurodzica, „Chrystus Zbawiciel”,”Ecce Homo”, Polonezy – cykl „Pro Patria”, Nokturny, Impresje, Bukoliki, Suity.
Część powyższych utworów znajduje się na nagrodzonych płytach artystki.

Dagny Baczyńska-Kissas interesuje się ponadto jako teoretyk i praktyk badaniem powiązań pomiędzy interpretacją pianistyczną, a interpretacją baletową. Ma w dorobku artykuły teoretyczne, udziały w konferencjach poświęconych muzyce i sztukom wizualnym, w tym – pięknym oraz solowe płyty pianistyczne.